Bodø Golfpark

Salten Golfklubb/Bodø Golfpark har et fullverdig 18 hulls golfanlegg med driving range og treningsområde. De første 9 hullene stod ferdig i 2006, og i 2011 var de siste 9 hullene klar sammen med nytt klubbhus. Daglig leder er ansatt på fulltid, ellers er det en greenkeeper gjeng på 4 som tar seg av banen i perioden mai – september. De siste årene har klubben hatt en golf Pro ansatt i sesongen, og kafeen driftes av skoleungdom. Sportslig leder og turneringsleder er ansatt i 10% stillinger og i tillegg er mye av driften basert på dugnad.

Kvalitetsmessig er banen helt på høyde med de beste banene i Norge, og er stadig under utvikling. Ny driftsbygning til maskiner og utstyr ble tatt i bruk i 2018, og 2 nye hull forventes å være klar til åpning i 2020. Klubben har ca 660 medlemmer, med aktive barne -, ungdoms-, senior- og damegrupper som trener og spiller til faste tider hver uke. Klubben er med i Golf Grønn Glede i regi av NGF, vi arrangerer Pink cup til inntekt for kreftsaken og har via sponsorer et samarbeid med Vardesenteret lokalt i Bodø.

Hvert år arrangeres det mellom 15 og 20 turneringer, i samarbeid med de andre klubbene i Nord-Norge arrangeres det Regionstour, hvor Nord-Nors mesterskap går på rundgang klubbene imellom. I tillegg er det til tider stor aktivitet i klubbhus og telt hvor det arrangeres alt fra bedriftsarrangement, bryllup, bursdager og andre tilstelninger.