ITET AS

iTet AS tilbyr IT løsninger til private og offentlige virksomheter som gir kundene effektivitetsgevinster, kostnadsreduksjoner og tidsbesparelse, basert på bærekraftige og fremtidsrettede teknologiske løsninger.

iTet har en visjon som sier «et sted å vokse.» Vi skal være et sted å vokse for våre kunder, medarbeider og samarbeidspartnere.

Dette får vi til ved å legge våre verdier til grunn for det vi gjør.

Vi i iTet er opptatt av at alt vi leverer til våre kunder skal bidra til å gjøre kundene våre bedre. Over årene har IT endret seg fra å handle om «bites and bytes» til å dreie seg om mennesker og løsninger som hjelper virksomhetenes prosesser. I iTet tenker vi på hva som vil være smart for våre kunder og hvordan kundene kan oppleve økt effektivitet, kostnadsbesparelser og bedre utnyttelse av tid. Det som vi kaller EKT og skaper fundamentet for hvordan vi kan hjelpe våre kunder til å vokse. Vi ønsker å hjelpe våre kunder til å nå sine mål. Det gjør vi ved å tilby smarte løsninger som kan hjelpe kunden til dette.


Andre kontaktpersoner