Koment

«Servitør av gode opplevelser» er vår visjon. En visjon som er en forpliktelse ovenfor våre kunder, for omverdenen for øvrig men ikke minst også internt kollegaer imellom. All vår kommunikasjon skal gjennomføres på en slik måte at den bidrar til å gi det etterlatte inntrykk av at KOMENT er «Servitør av gode opplevelser».

 Opplevelsesbasert kommunikasjon er den betegnelsen vi har valgt når vi skal beskrive vårt virksomhetsområde. Vårt mantra er at vi skal skape bevegelse. Ulike kommunikasjonsløsninger, enten det er events, sampling, film, digital signage, sponsoring eller produksjon av profileringsprodukter, skal ha til hensikt å skape en adferdsendring i målgruppen. Vi har gjennom mange ulike prosjekter hentet oss erfaring og kompetanse på hva som er riktig løsning ut fra de oppgaver vi får ta hånd om. Når vi skal være «Servitør av gode opplevelser» sier det noe om den inngangen vi har når vi tar fatt på et nytt case.

 KOMENT AS så dagens lys 1. januar 2015, etter at selskapet Nordic Arena Sponsoring AS fusjonerte med Bureau247 AS. KOMENT AS er hovedselskapet, men under den samme paraplyen finnes også datterselskapene KOMENT Media AS, KOMENT Vision AS, KOMENT Annonseomsetning AS og Nordic Arena Oslo AS. Samlet er vi 23 ansatte som alle hver eneste dag bestreber oss etter å være «Servitør av gode opplevelser». I tillegg er KOMENT AS største aksjonær i selskapet SponsorLink AS, som er markedsledene innenfor reiser og opplevelser til store internasjonale idrettsarrangementer.