Polar Kraft

Polar Kraft AS er en lokal nordnorsk strømleverandør som driver omsetning av strøm til forbrukere i hele Norge. Kraftselskapene Lofotkraft Holding AS, Nordkraft AS og Salten Kraftsamband AS eier 33 % hver av aksjene. Vi er lokal forankret, tydelig samfunnsengasjert og har en sterk vilje til å vinne nye – og utvikle våre eksisterende kunder.
Nordic Arena en viktig arena for å bygge kjennskap og kunnskap om Polar Kraft til eksisterende og nye potensielle kunder. Mennesker handler med mennesker. Derfor er det fornuftig å delta i nettverk som Nordic Arena. Vi ønsker å bygge relasjoner, og ut av det skal det skapes butikk. I tillegg er Frode opptatt av at relasjoner forsterkes ved å dele opplevelser - noe dette nettverket legger opp til.