PricewaterhouseCoopers AS

Hver dag går mer enn 223 000 mennesker på jobb i 157 land for å hjelpe våre kunder til å lykkes. Bare i Norge er vi over 1 700 ansatte fordelt på 27 kontorer. Våre tjenester omfatter revisjon, rådgivning, regnskap, skatt og avgift, og juridisk bistand. Kundene våre kommer fra både offentlig og privat sektor, og er i alle størrelser fra de minste lokale til de store og internasjonale.