Riis Bilglass

Tore Karlsen ser med forventning fram til hva medlemskapet i Nordic Arena vil bringe. Vi ønsker jo å komme i kontakt med flere for å utvikle aktiviteten i Bodø. Vi ansetter fler, og tror Nordic Arena er en fin mulighet for å gjøre Riis Bilglass kjent for fler. Tore er ansvarlig for Riis Bilglass i Bodø, og Key Account Manager Elin Olufsen tilføyer: Vi velger Nordic Arena for bransje ekslusivitet. Nordic Arena er dyktig på å skape eventer og sammenkomster, som for oss gir nye gode relasjoner vi bygger videre på.